Projektai

Artimieji Rytai tavo mokykloje 2019

Artimieji Rytai tavo mokykloje – edukacinis projektas mokykloms, kuriuo siekiama skatinti tarpkultūrinę komunikaciją tarp vaikų ir jaunimo. Tarpkultūrinio dialogo vystymas ir kitų kultūrų pažinimas šiuolaikiniame globalizacijos pasaulyje tampa neišvengiamas. Ateityje jis padės jauniems žmonėms aiškiau suvokti globalius politinius, istorinius, kultūrinius procesus, juos kritiškai interpretuoti ir integruotis skirtingose kultūrinėse ir socialinėse terpėse.

Projekto tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi Artimaisiais Rytais bei formuoti adekvatų Artimųjų Rytų kultūros pažinimą, atsiribojant  nuo viešoje erdvėje kuriamų stereotipų. 

Projektas buvo įgyvendintas integruotų mokyklinės programos pamokų formatu, pasitelkiant interaktyvias priemones, vaizdinę medžiagą, organizuojant kūrybines dirbtuves, diskusijas, konkursus. Projektą įgyvendina kvalifikuotų Artimųjų Rytų specialisčių komanda, jau dirbanti su jaunais žmonėmis Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų institute. 

Projekto eiga: 

Pirmasis projekto uždavinys yra supažindinti moksleivius su Artimųjų Rytų regionu vykdant 6 integruotų pamokų programą (literatūra, kalba, kultūra, istorija, etika ir menas), kuri paruošta skirtingų amžiaus grupių (6-8 lasių, 8-10 klasių, 10-12 klasių) moksleiviams. Artimųjų Rytų pažinimui buvo skirta viena diena, kurios metu, regiono specialisčių komanda pravedė skirtingo lygio užsiėmimus vienoje mokykloje. Klasių, temų, pamokų parinkimas buvo derinamas su kiekviena švietimo institucija ir mokykla individualiai, pagal kiekvienos poreikius ir galimybes. 

Antrasis uždavinys yra pritaikyti moksleivių įgytas žinias bei skatinti tolesnį domėjimąsi Artimųjų Rytų kultūrą per kūrybiškumą skatinančias veiklas, atitinkamai organizuojamose pagal pravestų pamokų tematikas. Veiklos buvo įprasminamos konkursų forma. Visų dalyvių darbaiyra publikuojami arabicforum.lt  parodų svetainėje. Kiekvieno konkurso laureatai buvo apdovanojami.

Siūlomos šios konkurso kūrybinėms veiklos:

  1. Konkursas „Tolimi, bet artimi“. Konkursas skirtas rasti su Lietuva ir Artimaisiais Rytais susijusių faktų, bruožų, panašumų ir juos įvardinti rašytiniu, vizualiniu formatu. Galbūt žemėlapyje radote arabų šalies miestelio pavadinimą kuris skamba panašiai kaip Lietuvos miesto? Gal arabiškose ir lietuviškose dainose išgirdote panašių sąskambių? O gal žinote patarlę, kuri naudojama tiek mūsų tiek Artimųjų Rytų šalyje? Laukiamos įvairiausios įžvalgos įvairiomis vizualinėmis technikomis piešiniai, darbeliai ir t.t. kurios atskleistų, kad nors esame geografiškai nutolę, tačiau kultūriškai artimi.
  2. Fotografijos konkursas “Gražiausia atostogų arabų pasaulyje akimirka” skirtas pasidalinti patirtimi keliaujant po Arabų kraštus. Laukiamos nuotraukos, kuriose yra įamžinta asmeninės patirtys lankantis arabų šalyje, arba gamtos bei kasdienio gyvenimo grožis.
  3. Kūrybinis konkursas: Esė „Kartą arabų šalyje...“. Konkursas skirtas išlaisvinti kiekvieno pradedančio ar jau pažengusio rašytojo fantaziją, kuri nukeltų skaitytoją į vieną (o gal kelias?) arabų šalį ir papasakotų ten įvykusius nuotykius. Laukiamos tiek išgalvotos, tiek tikros istorijos iki 2 A4 formato lapų.

Visus projekto dalyvius buvo kviečiame Gruodžio 18 dieną, dalyvauti uždarymo šventėje, kurios metu buvo pristatyti projekto rezultatai bei tolimesnės bendradarbiavimo ir projekto tęsimo galimybės. Arabų šalių ambasadų, Užsienio reikalų ministerijos bei švietimo įstaigų atstovai diskutavo apie tarpkultūrinio dialogo sklaidos iššūkius, bei galimus sprendimo ir bendradarbiavimo būdus.

Uždarymo šventėje buvo taip pat apdovanojami konkurso laureatai.

Gruodžio 18 d. moksleiviai turėjo ekskursiją po Vilniaus senamiestį ir universitetą.

 

Siūlomos paskaitos:

Arabų kultūros bruožai (Milda Petkauskaitė)

Arabų kalba (Maritana Larbi)

Literatūra: Ką skaito arabų jaunimas? (Gintarė Sereikaitė)

Artimųjų Rytų istorija (Maritana Larbi)

Kas yra Islamo menas? (Milda Petkauskaitė)

 

Pagarindiniai projekto rėmėjai - Lietuvos Užsienio reikalų ministerija ir Saudo Arabijos ambasada Kopenhagoje

Patronažą suteikė Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija

 

PROJEKTO PARTNERIAI, ORGANIZATORIAI IR DALYVIAI

 

 
Nuotrauka