Projektai

Arabų kalbos diena 2018

Kiekvienais metais gruodžio 18 d. minima Tarptautinė arabų kalbos diena. Šios dienos minėjimą 2010 m. inicijavo Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO). Ši diena yra skirta arabų kalbos minėjimui ir kultūrinės įvairovės plėtros skatinimui. Arabų kalbos diena minima visame pasaulyje siekiant skatinti arabų kultūros pažinimą bei tarpkultūrinį dialogą tarp skirtingomis kalbomis kalbančių žmonių.

Arabų kultūros forumo komanda, semdamasi įkvėpimo iš savo sėkmingos patirties 2017 m. rugsėjį organizuojant Arabų kultūros dienas , kurios turėjo pasisekimą ir atgarsį viešojoje erdvėje bei politiniuose sluoksniuose, nusprendė toliau veikti ta pačia linkme ir toliau vystyti tarpkultūrinį dialogą per arabų kalbos ir literatūros pažinimą. Į šios dienos minėjimą mes norime įtraukti įvairias kalbas ir literatūrą tyrinėjančias institucijas.

Mes siekiame pristatyti arabų kultūrą, kalbą ir literatūrą plačiajai publikai pasitelkdami praktines, istorines ir menines arabų kalbos raiškos formas bei interaktyvius mokymosi ir pažinimo metodus – dirbtuves, filmus, diskusijas, kurie pritrauktų įvairaus amžiaus auditoriją.

Renginio metu bus siekiama įtraukti ir Lietuvos akademinę bendruomenę įjungiant ją į diskusiją apie šiuolaikines tendencijas arabų literatūroje. Tokiu būdu mes skatinsime tolimesnį bendradarbiavimą literatūrinių vertimų ir mokslinių tyrinėjimų srityse. Renginiuose dalyvaus įvairūs Artimųjų Rytų šalių rašytojai ir akademikai, padėsiantys pažinti aktualiausias nūdienos arabistikos, literatūrologijos ir regionistikos problemas.

Mes manome, kad bet kokie tarpkultūriniai santykiai turi būti grįsti supratimu ir pagarba, todėl drauge su arabų kalbos dienos renginiais kartu su Azijos ir transkultūrinių studijų institutu mes organizuojame mokslininkų simpoziumą. Vienas esminių simpoziumo tikslų – sustiprinti Artimųjų Rytų regiono supratimą. Siekdami šio tikslo mes kviečiame mokslininkus iš arabų šalių tam, kad su jais aptartume aktualiausius nūdienos mokslinius klausimus, kylančius šiuolaikinėje regionistikoje, ypač Artimųjų Rytų studijose.

Visi renginiai bus vykdomi bendradarbiaujant su JAE ambasada Varšuvoje, Omano Sultonato garbės konsulatu Lietuvos Respublikoje, Aleksandrijos biblioteka, Užsienio reikalų ministerija, Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Azijos ir transkultūrinių studijų institutu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Azijos menų centru bei Lietuvos literatūros vertėjų asociacija.

Renginiai vyks anglų ir lietuvių kalbomis.

 

Pagarindiniai projekto rėmėjai - Lietuvos Užsienio reikalų ministerija ir Jungtinių Arabų Emyratų ambasada Varšuvoje

Patronažą suteikė Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija

 

 

RENGINIO AKIMIRKOS

 

Nuotrauka
 
 
 
 
 

 

PROJEKTO PARTNERIAI IR ORGANIZATORIAI

 

Nuotrauka