ABIPUSIS BENDRADARBIAVIMAS IR PAŽINIMAS

Jei norime suprasti savąją kultūrą, pirmiausia turime pažinti kitą

Paieška


Raktažodis
Ieškoti
PRIVATUMO POLITIKA

Jei jums patinka mūsų veikla ir rezultatai, kviečiame paremti Arabų kultūros forumą. Nedvejodami parašykite mums el. laišką ir pasidalinkite savo nuomone bei idėjomis.

Maritana LARBI

Vadovė

Savo profesinėje praktikoje dažnai susiduriu su ksenofobinėmis nuotaikomis ir stereotipais, kurie kyla vartojant sąvoką „islamo kultūra“. Priešingai, moksliniame pasaulyje, ši sąvoka apima pasaulietinius aspektus, peržengiančius etninius, geografinius ar laiko barjerus. Religijos įtaka šios civilizacijos vystymuisi, kaip ir bet kokiai kitai europietiškajai kultūrai yra neneigtina. Tačiau šiame forume bandysime parodyti kitokį arabų kultūros įvaizdį, nei esame pripratę matyti - tolimą nuo religinių ir politinių temų, bet artimą estetikai, menui ir kultūrai. Trumpai apie mane: 2006 metais Vokietijoje, Bonos universitete baigiau edukologijos, sociologijos ir Islamistikos studijas, o 2008 – Lyginamąsias Azijos studijas, kur arabų filologija ir islamo menas buvo pagrindiniai studijų akcentai. Nuo 2010 metų esu Vilniaus universiteto, Orientalistikos centro arabistikos studijų kuratorė. Dėstau visus pagrindinius dalykus, susijusius su arabistikos studijomis: arabų filologiją, klasikinę arabų kalbą, islamo kultūros istoriją, ikiislaminę Arabiją, islamo teisę, koranistiką, islamo meną ir islamo istorinę antropologiją. Taip pat skaitau paskaitas kitose institucijose ir aktyviai dalyvauju įvairiuose projektuose. Esu Lietuvos religijotyrininkų draugijos narė bei Anna Lindh fondo tinklo Lietuvoje ekspertė.

Dr. Feisal ALI ALSHAMKH

Ryšių su Arabų šalimis koordinatorius

Susiduriant su globalizacija, keliančia iššūkius žmonijai bei naikinančia mūsų ypatumus ir skirtumus, reikia ištikimų ir atsidavusių žmonių pastangų, kurios padėtų išlaikyti vienybę ir padėtų skirtingoms kultūroms sugyventi po vienu stogu. Globalizacijos problemos pasireiškia tam tikromis autoritarinėmis idėjomis, kurios veda prie priklausomybės ir vartotojiškos kultūros skatinimo, nepaisant religinių įsitikinimų ir tikėjimo. Globalizacijos pasekoje žmonių ir bendruomenių tradicijos ir vertybės praranda savo prasmę ir unikalumą. Dėl šių priežasčių, visos pastangos turi būti sutelktos tam, kad būtų sukurta atsvara globalizacijos keliamoms grėsmėms bei kultūrinės tautų tapatybių išsaugojimui, nes tapatybė kyla iš mūsų savigarbos. Esminės visų tautų humanitarinės vertybės ir moralės principai yra labai panašūs. Todėl Arabų kultūros forumas yra skirtingų tautų ir kultūrų jungtis, bendros gerovės ir santarvės vardan. Trumpai apie mane: Esu Afrikos žemyno pilietis, gyvenęs Šiaurės Afrikoje, Libijoje. 1991 metais baigiau teisės specialybę, Tripolio universitete. 1995 metais įgijau aukštesniojo teisėjo laipsnį Aukštesniųjų teisėjų institute. 2006 metais man buvo suteiktas teisės magistro laipsnis, o jau po dviejų metų gavau lyginamosios tarptautinės teisės daktaro laipsnį ir dirbau teisėju Libijoje. Po politinių įvykių, vykusių Libijoje, persikėliau į Stambulą, kur dirbau teisės dėstytoju Viduržemio universitete. Desčiau arabų kalbą Vilniaus Universitete, Orientalistikos centre Vilniuje ir noriu supažindinti jus su arabų kultūros bruožais.

Milda PETKAUSKAITĖ

Projektų koordinatorė

Manau, kad mūsų visuomenėje trūksta tolerancijos ir altruistiškų poelgių. Būtent tai yra darnaus ir harmoningo gyvenimo pamatas, gyvenant šiuolaikinėje daugiakultūrinėje visuomenėje. Darbe mane įkvepia nauji iššūkiai, pažinimas ir rezultatai, todėl Arabų kultūros forume aš siekiu padėti Jums pažinti ir atrasti Rytų kultūros veidą iš kitos perspektyvos, kuriame susijungtų menas, mokslas ir kasdienės žmonių gyvenimo patirtys. Trumpai apie mane: 2014 metais įgyjau Azijos studijų (arabistikos programos) bakalauro diplomą Vilniaus universitete, o jau 2016 man buvo suteiktas ir Šiuolaikinės Azijos studijų magistro laipsnis. Studijų metais gyvenau ir mokiausi Maroke bei Irane, kur turėjau progą pažinti islamišką kultūrą iš arčiau. Tuomet ir atradau savo aistrą islamo menui ir architektūrai, kurį dėsčiau ir Vilniaus universitete. Vėliau atlikau praktiką Londone, Wellcome Trust bibliotekoje, kur turėjau progą susipažinti su amžių senumo arabiškų rankraščių paslaptimis. Tačiau pastaraisiais metais esu visa galva pasinėrusi į turizmą. Ne tik aktyviai keliauju ir kaupiu žinias iš tolimiausių žemės kraštų, bet ir vedu ekskursijas Norvegijoje, Baltijos šalyse, Irane, Pietryčių Azijoje bei Artimuosiuose Rytuose.

Večeslavas KONOVALOVAS

Projektų koordinatoris

Mano giliu įsitikinimu, bet kokie tarptautinai ekonominiai santykiai negali vystytis be tos kultūros pažinimo, mat būtent per kultūrinį dialogą mes galime pradėti kalbėti bendra verslo kalba. Nūdienos globaliame pasaulyje tarpkultūrinė komunikacija - kalbos, mentaliteto ir elgesio normų pažinimas, intensyvėjant laisvam prekių, darbo ir kapitalo judėjimui, yra itin reikšmingas. Šis poreikis ženkliai išaugo, dėl padidėjusio verslininkų intereso vystyti tarptautinį verslą su arabais iš Artimųjų Rytų. O bendri mainų projektai su jaunimu, suteikia jauniems žmonėms galimybę keliauti, ieškoti, atrasti bei išbandyti save. Trumpai apie mane: 1990 metais baigiau Čeliabinsko valstybinį universitetą, o 2007 - aisiais – Maskvos verslo universitetą, kuriame gilinau tarptautinio verslo žinias. Pastaruoju metu plėtoju verslo vystymo galimybes su arabų šalimis. 1996-1998 metais buvau moterų futbolo klubo “Kristina” prezidentas ir Lietuvos moterų futbolo rinktinės vadovas. Todėl domiuosi ne tik verslu, bet ir darbu su jaunimu, mat jaunosios kartos lavinimas ir švietimas yra būtinas sėkmingai ateičiai.

Gintarė SEREIKAITĖ

Projektų koordinatorė

Šiandieną, liberali ir moderni valstybė stovi ant tvirtų tarptautinio bendradarbiavimo pamatų. Tikiu, kad Lietuvai, kaip besivystančiai valstybei, bendradarbiauti su arabų šalimis būtina, bet svarbu suvokti, kad plėtrai, perkopusiai kultūriškai gana artimų regionų ribas, nebepakanka tik vertėjo žodžiu. Deja, teko įsitikinti, kokia gaji įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis plintanti neigiama ir, kartais, nepatikima informacija apie arabų pasaulį. Šie veiksniai mane paskatino siekti padėti žmonėms suvokti, kad nereikia bijoti to, kas lyginant su mūsų kultūra yra svetima ir kitoniška. Tik pažindami suprasime, kad įvairovė ne skiria, o atveria naujas galimybes. Trumpai apie mane: 2017 metais baigiau Azijos studijų (arabistikos) programą, 2019 m. įgijau Šiuolaikinių Azijos studijų magistro laipsnį. Tais pačiais metais pradėjau etnologijos krypties doktorantūros studijas Vilniaus universitete, kur toliau gilinu savo žinias į Artimųjų Rytų regioną ir dialogo tarp Vakarų ir arabų šalių plėtrą. Šiuo metu dėstau Vilniaus Universitete arabų kalbos pradmenis.

Mūsų vizija


Mūsų pasaulis niekada nebuvo toks atviras ir dinamiškas kaip dabar. Virtuali erdvė, įvairūs migraciniai ir politiniai procesai bei ekonominiai veiksniai, lemiantys pasaulinės rinkos kryptis – visa tai parodo, kad gyvename neribojamos informacijos, judėjimo ir pažinimo eroje, kurioje įvairių kultūrų ir vertybių susidūrimas yra tiesiog neišvengiamas. Stulbinančiu greičiu bei kiekiais plintanti informacija, didėjanti globalizacijos įtaka reikalauja iš mūsų atsirinkti mums suteikiamą informaciją. Vis dar ypač ryškiai jaučiama takoskyra tarp Vakarų ir Rytų. Ši skirtis ir įvairūs neigiamu atspalviu pateikti vertybių susidūrimai ypač jaučiami virtualioje erdvėje, kur daug dėmesio skiriama Arabų pasaulyje vykstantiems negatyviems dalykams. Tai skatina atsirasti galybę stereotipinių įvaizdžių ir „faktų“, iškraipiusių mūsų suvokimą apie svetimą kultūrą, o regiono specializacijos stygius ir kultūros neišmanymas tik suteikia dar daugiau galimybių apipinti šį nepažįstamą kraštą stereotipais. Pastaruoju metu kultūrų pažinimo poreikis tampa itin gajus, o intelektualinėje erdvėje specialistų balsai įgauna vis daugiau svarbos ir reikšmės. Jie bando suminkštinti susidūrusių kultūrų ir visuomenių konfliktą, ieško bendrumų ir bando suprasti, keičiant žiūrėjimo perspektyvas. Juk tiek europietiškoji, tiek Artimųjų Rytų civilizacijos priklauso vienai abraomiškajai religijai, o retorinis klausimas – ar mes turėtumėme europietišką Renesansą be arabiškosios islamiškosios kultūros filosofinių idėjų ir gamtos mokslų pasiekimų - primena mums apie šios kultūros įnašą ir vaidmenį pasaulinės istorijos raidos procese. Kultūrinio reliatyvizmo idėjos šalininkai pabrėžia, kad kiekviena kultūra gyvuoja ir turi teisę gyvuoti su visomis savo vertybėmis, keistybėmis ir savitumais. Šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame globalizacijos procesai lemia mūsų sąmoningumą, mes turime gebėti užmegzti tarpkultūrinį dialogą ir pažinti svetimos kultūros vertybes, istoriją, charakterį, nes tai pirmiausia padės mums pažinti save. Ne veltui viename iš kultūros apibrėžimų teigiama: “jei norime suprasti savąją kultūrą, pirmiausia turime pažinti kitą”. Galiausiai, be „savęs“ ir „kito“ pažinimo negalime užmegzti ekonominių ar politinių santykių, svarbių mūsų šalies vystymuisi. Arabų kultūros forumas yra platforma, ant kurios mes statome pamatą abipusiam bendradarbiavimui ir pažinimui. Mūsų tikslas – vystyti teisingą ir taikų kultūrinį dialogą, skatinant kritišką požiūrį į viešojoje erdvėje susiformavusias nuomones, o kartais ir stereotipus. Mes siekiame keistis žiūrėjimo perspektyvomis ir parodyti kitokį Artimųjų Rytų veidą – estetišką, spalvingą ir be galo unikalų. Savo tikslą pasieksime skirtingomis estetinėmis, vizualinėmis ir rašytinėmis priemonėmis: arabų literatūros sklaida, edukacinėmis programomis, kalbos mokymais, arabų pasaulio menininkų darbų parodomis, kelionėmis ir jų įspūdžiais bei kitais atradimais. Tuo pačiu arabų šalių pasaulio atstovams suteiksime galimybę geriau pažinti vakarų pasaulį, konkrečiau, mus - lietuvius. Taigi bendromis jėgomis sieksime prisidėti prie globalaus, taikaus ir suprantingo pasaulio kūrimo.

Mūsų komanda

Maritana LARBI

Dr. Feisal ALI ALSHAMKH

Milda PETKAUSKAITĖ

Večeslavas KONOVALOVAS

Gintarė SEREIKAITĖ